Handleiding voor ANDI-Norms

Op deze pagina vindt u de handleiding voor het gebruik van de ANDI-Norms tool.

Alle onderdelen zijn opgesplitst in categorieën zodat u beter kunt vinden wat u zoekt.

Algemene ANDI Norms gebruikershandleiding

GIT-hub depository voor ANDI data processing.

Achtergronddocumentation voor ANDI database

1. Inloggen en account beheer (o.a. teams)

Algemene ANDI-Norms handleiding op Youtube (kort)
Algemene ANDI-Norms handleiding op Youtube (lang)
Algemene ANDI-Norms webinar over regressie normen en multivariate analyse

1. Inloggen en account beheer (o.a. teams)

Hoe maak ik een account voor ANDI-Norms?
Als u eerder een account had voor de oude ANDI tool werken uw inlog gegevens niet meer. Het is nodig dat u een nieuw account aanmaakt bij ANDI-Norms. Dit kunt u doen door naar de website te gaan en boven aan te klikken op “Account aanmaken”.

Wanneer u uw account heeft geregistreerd volgt er een verzoek om uw account te activeren. Deze e-mail komt vanzelf bij u binnen maar mogelijk in de spam folder. Mocht u toch uw account niet kunnen activeren. Neem dan contact met ons op.

Wat moet ik doen als ik mijn gebruikersnaam of wachtwoord kwijt ben?
Wanneer u niet meer weet wat uw gebruikersnaam of wachtwoord is kunt u boven in de balk op de home pagina kiezen voor ‘Wachtwoord vergeten’.

Op deze pagina kunt u zowel uw wachtwoord als gebruikersnaam opvragen

Wat is een ANDI-Norms team?
Een ANDI-Norms team is een groep mensen (meestal collega’s) met wie u samen op ANDI-Norms zit. Veelal heeft u samen een subscriptie voor de pagina.
Een uitgebreide handleiding van de teams kunt u vinden op youtube:
1.4 Hoe beheer ik mijn ANDI-Norms team?
Wanneer er een subscriptie wordt afgenomen is er 1 persoon in uw instelling wie formeel op papier het abonnement afneemt. Het betaal-account is aan het ANDI-Norms account van deze persoon gekoppeld. Deze persoon is dan automatisch ook de administrator van dit team en kan zijn/haar collega’s uitnodigen voor het team (zodat zij ook de toegang krijgen).

Wanneer u bent ingelogd kunt u op het pijltje bij uw naam klikken. In het menu wat dan open valt kiest u onderaan voor uw team. Op de volgende pagina ziet u de mensen in uw team. Ontbreken hier collega’s die wel toegang moeten krijgen? Kies dan onderaan de pagina voor ‘Voeg gebruiker toe’. U voegt een andere gebruiker toe door het e-mailadres van de gebruiker hier in te vullen. Let op: Dit is het e-mailadres waarmee de gebruiker zichzelf al heeft geregistreerd voor ANDI-Norms.
Een uitgebreide handleiding van de teams kunt u vinden op youtube:

1.5 Wat is een studenten team?
Studenten hebben gratis toegang tot ANDI-Norms wanneer zij ingeschreven staan bij een vak dat gebruik maakt van ANDI-Norms. De docent kan toegang voor zijn/haar studenten aanvragen. Vermeld in uw aanvraag om hoeveel studenten het gaat, en voor welke periode de studenten toegang moeten krijgen. Verdere details hierover volgen dan per e-mail.
2. Selecteren van tests
2.1 Hoe voeg ik tests toe aan mijn analyse?
Wanneer u bent ingelogd kunt u gebruik gaan maken van de ANDI-Norms. U begint op de pagina ‘1. Tests’. Deze pagina gebruikt u om de tests te selecteren waarvoor u de analyses wil gaan uitvoeren. U kunt de categorieën op de pagina uitklappen. Bijvoorbeeld ‘Geheugentests’, en deze vervolgens weer uitklappen op variabele niveau. Op deze manier kunt u vinkjes zetten bij de tests die u wilt gaan invoeren. U kunt ook gebruik maken van de zoekbalk. Hier kunt u (een deel van) de testnaam invoeren om op die manier sneller de test te vinden die u zoekt. Als u de juiste tests hebt geselecteerd vindt u ze in de rechterkolom ‘Geselecteerde tests’.
2.2 Hoe weet ik welke variabele jullie bedoelen?
Voor sommige tests zijn verschillende versies beschikbaar. Over het algemeen kunt u uit de testnaam wel afleiden welke versie er bedoeld wordt. Als dat niet zo is kunt u met uw muis over de tekst heen gaan. Dar krijgt u meer informatie over hoe u deze variabele moet invullen (bijv. ‘aantal seconden’ of ‘ruwe score’). Meer gedetailleerde gegevens kunt u terugvinden op www.andi.nl/tests hier is voor iedere test achtergrondinformatie beschikbaar.
2.3 Hoe sla ik testgroepen op?
Wanneer u groepen van tests vaker gebruikt kunt u testgroepen opslaan. Wanneer u een set bij elkaar heeft in het ‘geselecteerde tests’ schermpje en u deze wil opslaan klikt u op ‘Groep opslaan’. Deze groep komt vervolgens in het scherm erboven te staan waar u middels ‘haal opgeslagen testgroep op’ de groep weer op kan halen. U kunt ook meerdere groepen selecteren (bijv. ‘geheugentests’ groep en ‘aandachtstests’ groep).

2.4 Hoe orden ik tests voor invoer?
Wanneer u tests hebt geselecteerd, ofwel middels de test-selectie boom, of door een testgroep te selecteren uit de opgeslagen groepen, kunt u deze op de juiste volgorde zetten. Dit maakt het invoeren in de volgende stap efficiënter.
U kunt gewoon de tests aanklikken en slepen naar de juiste plek in het NPO. Op deze manier kunt u de scores invullen op de manier die voor u het snelst gaat.

3. Invoeren van data
3.1 Hoe voer ik data in?
Wanneer alle tests zijn geselecteerd gaat u naar ‘Volgende’ of klikt u boven aan de pagina op ‘2. Patiënten’. In dit scherm wordt de data ingevoerd.
U ziet een excel-achtig invoerscherm waar u eerst gevraagd wordt de demografische gegevens van uw patiënt in te voeren. Kies hierbij voor een patiënt ID at voor u duidelijk is maar geen persoonlijke gegevens bevat.
U vult hier een voor een de gegevens in voor de patiënt. In de kolom voor ‘opmerkingen’ kunt u uw klinische observaties invoeren, deze worden in de export ook meegenomen.
U kunt data voor 1 patiënt invoeren, maar ook voor meerdere tegelijk. In dat geval kiest u boven aan de pagina voor ‘toevoegen’, er verschijnen nu extra kolommen voor meer patiënten.
Data kunt u ook uit excel kopiëren en plakken in dit scherm. Andersom kan het ook, data uit ANDI-Norms kan ook ge kopieert worden en in excel geplakt.

U kunt de data die u hier invoert ook exporteren naar bijv. Excel. Hier zit een knop rechtsboven de pagina. Dit kan handig zijn wanneer u op een later moment nog eens de data van deze patiënt wil bekijken. Dan hoeft u niet opnieuw de data in te voeren.

3.2 Hoe gebruik ik een calculator?
Sommige tests maken gebruik van een composietscore. Bijvoorbeeld omdat er een leerindex wordt uitgerekend, of wanneer we een ratio van een score bekijken. Deze scores kunt u zelf gewoon invoeren, of u maakt gebruik van de calculators op de website. Deze roept u aan door op het rekenmachine icoontje te drukken. U krijgt dan een pop up waar u de waardes invult in de daarvoor bestemde boxen. De site geeft u dan de waarde zoals uitgerekend. Wanneer u het scherm sluit zal de waarde voor u ingevuld zijn in uw sheet.

3.3 Hoe voeg ik extra tests buiten ANDI-Norms toe voor mijn rapportage?
Op basis van de door u ingevoerde NPO data kunt u een rapport genereren voor uw patiënt. Soms neemt u ook nog tests af welke niet in ANDI-Norms zitten, maar deze wilt u mogelijk wel meenemen in uw rapportage. Dat kan. U gaat in op de invoer pagina naar beneden en klikt de knop ‘Extra Tests’. U krijgt een pop-up waarin u de naam van de test, de ruwe score, de genormeerde score, categorie en opmerkingen mag invoeren. Deze data worden niet door ANDI-Norms geanalyseerd, maar wel straks meegenomen in het rapport.

3.4 Hoe pas ik het betrouwbaarheidsinterval aan?
Standaard toetst ANDI-Norms eenzijdig tegen een betrouwbaarheidsinterval van 95%. Maar dit kunt u ook aanpassen door op ‘geavanceerd te drukken’. Hier kunt u kiezen voor ‘Subnormaliteit’ In dit geval kijken we naar de linker kant van de verdeling (we verwachten dat iemand sub-normaal zal scoren), ‘supernormaal’ hierbij kijken we naar de rechterkant van de verdeling (we verwachten dat iemand boven normaal zal scoren). Of, wanneer er geen verwachting is, kunnen we ook tweezijdig toetsen.
3.4 Hoe pas ik het betrouwbaarheidsinterval aan?
Standaard toetst ANDI-Norms eenzijdig tegen een betrouwbaarheidsinterval van 95%. Maar dit kunt u ook aanpassen door op ‘geavanceerd te drukken’. Hier kunt u kiezen voor ‘Subnormaliteit’ In dit geval kijken we naar de linker kant van de verdeling (we verwachten dat iemand sub-normaal zal scoren), ‘supernormaal’ hierbij kijken we naar de rechterkant van de verdeling (we verwachten dat iemand boven normaal zal scoren). Of, wanneer er geen verwachting is, kunnen we ook tweezijdig toetsen.

4. Output en exporteren

4. Output van de site en exporteren van gegevens

4.1 Wat betekenen de kleuren in de output?
De output, zowel de plot als de tabel maakt gebruik van drie kleuren om het voor de gebruiker makkelijker te maken om afwijkingen op te sporen. We houden hierbij de afkappunten uit Bouma (2012) aan. Oranje wanneer de patient z -1.5 (gecorrigeerd voor demografie) scoort en lager dan z -2 wordt rood gekleurd.
4.2 Wat betekent IQ in de resultaten sectie?
Hier wordt een schatting gegeven met een simpele rekenregel: 100 (gemiddelde normwaarde voor demografie) plus 15 * iedere SD er boven of onder.

6. ANDI-Norms data

4.1 Waarom geeft ANDI-Norms andere waardes voor mijn patiënt dan mijn andere normtabel?
ANDI-Norms kunnen op verschillende manieren andere resultaten opleveren dan de oude normtabellen. Hier zijn een aantal redenen voor:
• ANDI-Norms data zijn data van gezonde proefpersonen, veel normen maken gebruik van een klinische populatie.
• ANDI-Norms data worden op een regressie-based manier behandeld. Waardoor de patiënt tegen een regressielijn wordt bekeken, en niet tegen een kolom in een tabel. Het voordeel hiervan is dat de data geen ‘sprongetjes’ maakt tussen de categorieën en je het aantal datapunten optimaal kunt benutten.
• ANDI-Norms data is gecorrigeerd voor leeftijd, opleiding en geslacht. De oude normen mogelijk alleen voor een van deze of helemaal geen.
• ANDI-Norms data heeft relatief veel data van de 70+ populatie, welke normaal mist in het normen overzicht
• ANDI-Norms data is verzameld in Nederland en Vlaanderen en niet in andere taalgebieden.
Het is altijd goed om van de oude normen eens na te gaan waar ze vandaan komen. Wie heeft ze verzameld, bij wie en wanneer? Dit kan vaak al een behoorlijke verklaring voor het verschil geven. Mocht u inzicht willen in de data zoals deze in ANDI-Norms zit dan kunt op www.andi.nl naar ‘tests’ gaan en hier per test plotjes bekijken van de opbouw van de data. Op deze manier kunt u zelf een waardeoordeel geven over de data.
6.2 Hoe kan ik data doneren aan het ANDI project?
Wij zijn zeer blij wanneer u overweegt om data te doneren aan ons project.
U kunt dat doen door contact met ons op te nemen op de “contact” pagina.
Wij zullen u dan een e-mail sturen met daar in een bestand met hoe wij het liefst uw donatie zouden willen ontvangen.