Stroop

--Trail Making Test (TMT) -- Stroop Kleur-Woord Test -- Wechsler Memory Scale - R -- Bourdon Vos (BV) -- Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) -- Benton Visual Retention Test (BVRT) --

 

Stroop Kleur-Woord Test

Normen beschikbaar van de deze versie in de ANDI database:

Stroop KWT (Hammes, 1978). Het betreft de hele kaart en is horizontaal afgenomen. Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • Stroop kaart I Woord: tijd in seconden.
  • Stroop kaart II Kleur: tijd in seconden.
  • Stroop kaart III Kleur-Woord: tijd in seconden.
  • Stroop Ratioscore: KW/K.

N.B. De ruwe score van de halve kaart kan in ANDI-norms ingevoerd worden door de ruwe score van de halve kaart te vermenigvuldigen met twee.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
Stroop__kaart_I_w 15 100 0 0.0
Stroop__kaart_II_k 15 100 15 0.7
Stroop__kaart_III_kw 15 400 2 0.1
Stroop__ratio_kw_k 1 4 37 2.1

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.
Variabele naam Beste model Aantal     verwijderd Percentage verwijderd
Stroop__kaart_I_w s + a + e 27 1.5
Stroop__kaart_II_k s + a + e 22 1.0
Stroop__kaart_III_kw s + a + e 50 2.3
Stroop__ratio_kw_k s + a + e 14 0.8

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
Stroop__kaart_I_w -0.28 0.077 3.188
Stroop__kaart_II_k -0.04 -0.032 3.374
Stroop__kaart_III_kw -0.36 -0.093 3.242
Stroop__ratio_kw_k 0.02 -0.082 3.047

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
Stroop__kaart_I_w 24 42.5 69 1775 18 91
Stroop__kaart_II_k 27 56 92.9 2139 18 91
Stroop__kaart_III_kw 41 92 204 2122 18 91
Stroop__ratio_kw_k 1.019 2.136 4 1748 18 91

 

4. Scatterplots Stroop Kleur-Woord Test

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geven het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)