BFRT

-- Benton Face Recognition Task (BFRT) -- Bourdon Wiersma Test (BW) --

 

Benton Face Recognition Task (BFRT)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

De verkorte versie van de BFRT (Benton, Hamsher, Varney & Spreen, 1994). Van deze score-index zijn er normen beschikbaar:

  • Totaal goedscore: het totaal aantal goede antwoorden.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BFRT__kort 19 27 21 1.656

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BFRT__kort s + e 0 0

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
BFRT__kort 2.182 -0.031 2.416

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
BFRT__kort 19 23 27 1247 18 60

 

4. Scatterplot BFRT

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).