RBMT

Rivermead Behavioural Memory Test

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

De subtaak ‘verhaal’ van de RBMT (Van Balen & Groot Zwaaftink, 1993). Het betreft data van verschillende versies welke bij elkaar zijn gebruikt, namelijk ‘Bankoverval’, ‘Brand’,’Staking’, ‘Olietanker’, ‘Boer’ en ‘Vliegtuig’). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • RMBT Bericht 1 onmiddellijke reproductie: totaal aantal correcte elementen op de onmiddellijke reproductie van bericht 1.
  • RBMT Bericht 1 uitgestelde reproductie: totaal aantal correcte elementen op de uitgestelde reproductie van bericht 1.
  • RBMT Bericht 1 % onthouden: (RBMT Bericht 1 uitgestelde reproductie/RBMT Bericht 1 onmiddellijke reproductie) * 100.
  • RBMT Bericht 2 onmiddellijke reproductie: totaal aantal correcte elementen op de onmiddellijke reproductie van bericht 2.
  • RBMT Bericht 2 uitgestelde reproductie: totaal aantal correcte elementen op de uitgestelde reproductie van bericht 2.
  • RBMT Bericht 2 % onthouden: (RBMT Bericht 2 uitgestelde reproductie/RBMT Bericht 2 onmiddellijke reproductie) * 100.
  • RMBT Bericht 1 + 2 onmiddellijke reproductie: totaal aantal correcte elementen op de onmiddellijke reproductie van bericht 1+2
  • RBMT Bericht 1 + 2 uitgestelde reproductie: totaal aantal correcte elementen op de uitgestelde reproductie van bericht 1+2
  • RBMT Bericht 1 + 2 % onthouden: ((RBMT Bericht 1 + 2 uitgestelde reproductie)/(RBMT Bericht 1 + 2 onmiddellijke reproductie)) * 100.

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
RBMT__bericht1direct 4 21 12 2.4
RBMT__bericht1uit_repro 2 21 22 5.3
RBMT__bericht1percentage 25 200 13 3.1
RBMT__bericht2direct 4 21 13 3.6
RBMT__bericht2uit_repro 2 21 5 1.4
RBMT__bericht2percentage 25 200 4 1.1
RBMT__bericht1plus2direct 8 42 11 3.0
RBMT__bericht1plus2uit_repro 4 42 9 2.5
RBMT__bericht1plus2percentage 25 200 21 5.8

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
RBMT__bericht1direct s + a + e 1 0.209
RBMT__bericht1uit_repro a + e 1 0.253
RBMT__bericht1percentage a + e 3 0.741
RBMT__bericht2direct s + a + e 0 0
RBMT__bericht2uit_repro s + a + e 2 0.557
RBMT__bericht2percentage a + e 3 0.833
RBMT__bericht1plus2direct s + a + e 1 0.282
RBMT__bericht1plus2uit_repro s + a + e 2 0.563
RBMT__bericht1plus2percentage a + e 3 0.9

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
RBMT__bericht1direct 0.5 -0.011 2.711
RBMT__bericht1uit_repro 0.54 0.002 2.783
RBMT__bericht1percentage 1.45 0.122 3.439
RBMT__bericht2direct 0.48 0.055 2.755
RBMT__bericht2uit_repro 0.77 -0.118 3.01
RBMT__bericht2percentage 1.22 0.109 3.606
RBMT__bericht1plus2direct 0.39 0.025 2.808
RBMT__bericht1plus2uit_repro 0.72 -0.104 2.801
RBMT__bericht1plus2percentage 2.4 -0.001 2.627

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
RBMT__bericht1direct 4 9.5 17.5 478 18 90
RBMT__bericht1uit_repro 2 7 17 395 19 89
RBMT__bericht1percentage 25 77 133 402 19 90
RBMT__bericht2direct 4 10 19 352 19 90
RBMT__bericht2uit_repro 2 8.5 17.5 357 19 89
RBMT__bericht2percentage 33 85 137 357 19 89
RBMT__bericht1plus2direct 8 19 35.5 353 19 90
RBMT__bericht1plus2uit_repro 4 15.5 32 353 19 89
RBMT__bericht1plus2percentage 50 159 200 203 19 90

 

4. Scatterplots RBMT

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).

 

RBMT Bericht 1 onmiddellijke reproductie     |     Bericht 1 uitgestelde reproductie        |        Bericht 1 % onthouden.

   

RBMT Bericht 2 onmiddellijke reproductie     |     Bericht 2 uitgestelde reproductie        |        Bericht 2 % onthouden.

RBMT Bericht 1+2 onmiddellijke reproductie     |     Bericht 1+2 uitgestelde reproductie        |        Bericht 1+2 % onthouden.