SRT

Selective Reminding Test (SRT)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

De Vlaamse versie van de Selectieve Reminding Test. Hierbij gaat het om vorm 2 van Hannay en Levin (1985). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • Total Recall (TR): het totaal aantal correct opgesomde woorden uit de reproductielijst over de 12 trials.
  • Long Term Retrieval (LTR): het totaal aantal items dat geclassificeerd wordt als LTR. LTR is de mate waarin informatie uit het langetermijngeheugen opgeroepen wordt.

Een item wordt geclassificeerd als LTR als er twee kruisjes achter elkaar volgen. (Dus als de onderzochte het item herhaalt zonder dat het item in die trial genoemd is door de experimentator). Er wordt aangenomen dat het item dan al vanaf het eerste kruisje uit de reeks in het langetermijngeheugen is opgeslagen. Verder wordt een item altijd geclassificeerd als LTS als het item al opgeslagen is in LTR.

  • Long Term Storage (LTS): het totaal aantal items dat geclassificeerd wordt als LTS. LTS geeft de inschatting van de consolidatie naar het langetermijngeheugen.

Een item wordt geclassificeerd als LTS als er ooit twee kruisjes achter elkaar zijn geweest. (Dus als de patiënt het item ooit heeft opgehaald uit het langetermijngeheugen. Dit hoeft niet te betekenen dat de proefpersoon het item nu nog weet. LTS kan dus ook hoger zijn dan Total Recall).

  • Consistent Long Term Retrieval (CLTR): het totaal aantal items dat geclassificeerd wordt als CLTR. CLTR is het aantal woorden dat consistent uit het langetermijngeheugen wordt opgehaald.

Deze waarde wordt berekend vanaf de laatste trial. De kruisjes worden onderlijnd totdat de reeks met kruisjes ophoudt.

  • Delayed Recall (DR): het aantal woorden die gereproduceerd worden op de uitgestelde reproductie.

Deze wordt op dezelfde wijze ingevuld als trial 1 t/m 12 maar na de delay. De woorden worden voor de recall NIET herhaald (vul je in tijdens afname).

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
SRT-Total recall (TR) 45 150 16 0.5
SRT- Long Term Retrieval (LTR) 2 150 1 0.0
SRT - Long Term Storage (LTS) 2 150 1 0.0
SRT - Consistent Long Term Retrieval (CLTR) 0 150 0 0.0
SRT - Delayed Recall (DR) 1 12 5 0.2

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
SRT-Total recall (TR) Sex + age + edu 12 0.362
SRT- Long Term Retrieval (LTR) Sex + age + edu 11 0.33
SRT - Long Term Storage (LTS) Sex + age + edu 39 1.171
SRT - Consistent Long Term Retrieval (CLTR) Sex + age + edu 0 0
SRT - Delayed Recall (DR) Sex + age + edu 53 1.594

 

2. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
SRT-Total recall (TR) 2.76 0.001 2.616
SRT- Long Term Retrieval (LTR) 1.86 -0.107 2.602
SRT - Long Term Storage (LTS) 2.57 -0.133 2.538
SRT - Consistent Long Term Retrieval (CLTR) 0.81 -0.231 2.651
SRT - Delayed Recall (DR) 3.46 -0.278 2.271

3. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
SRT-Total recall (TR) 46 118 144 3304 18 94
SRT- Long Term Retrieval (LTR) 2 108 144 3320 18 94
SRT - Long Term Storage (LTS) 21 116 144 3292 18 94
SRT - Consistent Long Term Retrieval (CLTR) 0 87 144 3332 18 94
SRT - Delayed Recall (DR) 2 11 12 3273 18 94

4. Scatterplots SRT

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geven het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)

Scatterplots SRT (klik om te vergroten).