WCST

-- Letter Fluency (LF) -- Semantic Fluency (SF) -- Wisconsin Card Sorting Test (WCST / MWCST) -- Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) -- Ruff Figure Fluency Test (RFF) --

 

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) / Modified Wisconsin Card Sorting Test (MWCST)

Normen beschikbaar van twee versies van WCST in de ANDI database:

 1. WCST (Heaton, Chelune, Talley, Kay & Curtiss (1993). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:
 • WCST Aantal voltooide categorieën: totaal aantal voltooide categorieën.
 • WCST Totaal foutscore: totaalscore van het aantal perseveratieve en niet-perseveratieve fouten.
 • WCST Aantal perseveratieve antwoorden: perseveratieve antwoorden zijn ambigue kaarten die gepersevereerd zijn op een principe, maar die goed gerekend zijn. Bijv., als de patiënt ambigue kaarten op de dimensies ‘kleur’ en ‘vorm’ legt bij het afleiden van de tweede categorie. Deze kaarten worden goed gerekend als ze op ‘vorm’ overeenkomen met de stimuluskaarten, terwijl uit de voorafgaande en opeenvolgende niet-ambigue kaarten blijkt dat de patiënt op kleur blijft sorteren (de patiënt persevereert in feite op de eerste categorie).
 • WCST Aantal perseveratieve fouten: het aantal fout gesorteerde kaarten die gepersevereerd zijn op een onjuiste principe:
 • het perseveren op een onjuiste principe (bijv., als de patiënt de kaarten steeds op ‘aantal’ blijft sorteren aan het begin van de test, als het principe ‘kleur’ is).
 • het volharden op een voorgaand na de wijziging van een sorteerregel (dus: doorgaan op principe ‘kleur’, nadat het principe ‘vorm is geworden).
 • Een patiënt kan halverwege de test gaan persevereren op een ander sorteerprincipe (dit is het geval als een patiënt na drie opeenvolgende niet-ambigue kaarten op eenzelfde onjuiste principe sorteert).
 • WCST Kaarten: aantal kaarten gebruikt.
 1. M-WCST (Nelson, 1976). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:
 • M-WCST Aantal voltooide categorieën: totaal aantal voltooide categorieën.
 • M-WCST Totaal foutscore: totaalscore van het aantal perseveratieve en niet-perseveratieve fouten.
 • M-WCST Aantal perseveratieve fouten: het aantal fout gesorteerde kaarten die gepersevereerd zijn op een onjuiste principe.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
WCST__aantal voltooide categorieën 1 6 2 1.1
WCST__foutscore 0 128 0 0.0
WCST__aantal perserveratieve antwoorden 0 100 0 0.0
WCST__aantal perserveratieve fouten 0 85 0 0.0
WCST__kaarten 0 129 0 0.0
mWCST__categorieën 1 6 0 0.0
mWCST__foutscore 0 28 7 2.7
mWCST__aantal perserveratieve fouten 0 100 0 0.0

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
WCST__aantal voltooide categorieën s + a + e 10 5.7.0
WCST__foutscore a + e 0 0.0
WCST__aantal perserveratieve antwoorden s + a 1 1.7
WCST__aantal perserveratieve fouten a + e 2 1.5
WCST__kaarten a + e 0 0.0
mWCST__categorieën a + e 16 6.2
mWCST__foutscore s + a + e 4 1.6
mWCST__aantal perserveratieve fouten s + a 3 3.7

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
WCST__aantal voltooide categorieën 3.71 -0.466 2.522
WCST__foutscore 0.2 -0.048 2.583
WCST__aantal perserveratieve antwoorden -0.09 -0.035 1.997
WCST__aantal perserveratieve fouten 0.44 -0.304 3.721
WCST__kaarten 1.34 -0.017 2.232
mWCST__categorieën 6.58 -0.483 2.127
mWCST__foutscore 0.45 -0.286 3.106
mWCST__aantal perserveratieve fouten 0.178 -0.32 1.949

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
WCST__aantal voltooide categorieën 1 6 6 59 20 76
WCST__foutscore 3 22.5 77 178 18 76
WCST__aantal perserveratieve antwoorden 4 11 53 57 19 66
WCST__aantal perserveratieve fouten 0 11 47 135 19 76
WCST__kaarten 4 88 128 113 18 66
mWCST__categorieën 2 6 6 243 19 90
mWCST__foutscore 0 6 26 248 19 91
mWCST__aantal perserveratieve fouten 0 1 11 78 49 82

 

4. Scatterplots WCST / MWCST

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geven het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).

Scatterplots WCST (klik om te vergroten):

 

Scatterplots MWST (klik om te vergroten):