GIT

Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV / DART) -- Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) -- Wechsler Adult Intelligence Scale revised (WAIS_R) -- Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS_III) -- Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS_IV) -- Groninger Intelligence Test (GIT) -- Raven Coloured Progressive Matrices (RCPM) -- Raven Advanced Progressive Matrices (RAPM) --

 

Groninger Intelligentie Test (GIT)

Normen beschikbaar van deze versie de ANDI database:

GIT en GIT-2 zijn bij elkaar genomen (Luteijn & Van der Ploeg, 1998; Luteijn & Barelds, 2004).Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • GIT Legkaarten: het totaal aantal correcte antwoorden.
  • GIT Cijferen: het totaal aantal correct antwoorden.
  • GIT Matrijzen: het totaal aantal correcte antwoorden.
  • GIT Woordenlijst: het totaal aantal correcte antwoorden.

 

Dataverwerking

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
GIT__legkrt 1 20 0 0.0
GIT__cijf 1 40 0 0.0
GIT__matr 1 20 1 0.1
GIT__wrdlijst 5 20 18 1.1

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
GIT__legkrt s + a + e 0 0.0
GIT__cijf s + a + e 8 0.5
GIT__matr s + a + e 0 0.0
GIT__wrdlijst s + e 0 0.0

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
GIT__legkrt 0.95 -0.067 2.458
GIT__cijf 0.52 0.006 2.99
GIT__matr 1.02 -0.073 2.329
GIT__wrdlijst 1.8 -0.095 2.463

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
GIT__legkrt 2 11 20 1865 18 85
GIT__cijf 2 11 24 1767 18 82
GIT__matr 2 11 20 1772 18 82
GIT__wrdlijst 5 14 20 1687 18 82

 

4. Scatterplots GIT

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).