VSAT

-- Kloktekentest -- Mini- Mental State Examination (MMSE) --

 

Verbal Series Attention Test (VSAT)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

Verbal Series Attention Test (Mahurin & Cooke, 1996). Van deze score-index is er normen beschikbaar:

  • VSAT Totale tijd:benodigde tijd in secondes om de taak te voltooien.

N.B. Er zijn geen regressienormen van de fouten van de VSAT beschikbaar, omdat de statistische methode onverenigbaar is met de data. Om de ruwe score van de fouten nog te kunnen interpreteren zijn hiervan scatterplots en frequentietabellen gemaakt (zie onderaan de pagina).

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
VSAT Totale tijd 0 200 0 0

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
VSAT Totale tijd  a + e 8 3.27

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
VSAT Totale tijd -665 -31 2.945

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
VSAT Totale tijd 36.43 66.6 135 236 20 89

 

4. Scatterplot VSAT

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).

 

Scatterplot VSAT - Totaal Aantal Fouten

 

Frequentietabel VSAT - Totaal Aantal Fouten