RFF

-- Letter Fluency (LF) -- Semantic Fluency (SF) -- Wisconsin Card Sorting Test (WCST / MWCST) -- Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) -- Ruff Figure Fluency Test (RFF) --

 

Ruff Figure Fluency Test (RFF)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

De Nederlandstalige versie van de Ruff Figural Fluency Test (FFT) (Mulder, Dekker & Dekker, 2006). Van deze score-index zijn er normen beschikbaar:

  • Totaal goedscore: het aantal unieke patronen wordt per trial geteld en gesommeerd tot een totaalscore.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
RFF Totaal goedscore 15 150 0 0.0

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
RFF Totaal goedscore e 0 0.0

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
RFF Totaal goedscore 0.93 -0.051 2.782

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
RFF Totaal goedscore 32 90 147 120 18 89

 

4. Scatterplot RFF

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).