CFT

Rey Complex Figure Test

De complexe figuur van Rey en de complexe figuur van Taylor welke als parallelvorm wordt bedoeld (Meyers & Meyers, 1995). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • Kopie: het correct natekenen van de complexe figuur.
  • Directe reproductie (Kortetermijnreproductie): uit het hoofd de complexe figuur correct tekenen na het voltooien van de kopie.
  • Uitgestelde reproductie (Langetermijnreproductie): uit het hoofd de complexe figuur tekenen na een tijdsinterval van dertig minuten.

N.B. CFT is gescoord volgens het systeem van Osterrieth.

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
CFT__Rey__kopie 12 36 0 0.0
CFT__Rey__directe reproductie 3 36 0 0.0
CFT__Rey__uitgestelde reproductie 2 36 1 0.2
CFT__Taylor__kopie 15 36 0 0.0
CFT__Taylor__directe reproductie 3 36 0 0.0
CFT__Taylor__uitgestelde reproductie 2 36 1 0.3

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
CFT__Rey__kopie a + e 22 3.8
CFT__Rey__directe reproductie s + a + e 1 0.2
CFT__Rey__uitgestelde reproductie s + a + e 0 0.0
CFT__Taylor__kopie a + e 9 3.0
CFT__Taylor__directe reproductie a + e 1 0.7
CFT__Taylor__uitgestelde reproductie s + a + e 0 0.0

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
CFT__Rey__kopie 10.44 -0.115 2.605
CFT__Rey__directe reproductie 1.35 -0.182 2.688
CFT__Rey__uitgestelde reproductie 1.3 -0.246 2.876
CFT__Taylor__kopie 7.91 -0.14 2.198
CFT__Taylor__directe reproductie 1.832 -0.016 2.303
CFT__Taylor__uitgestelde reproductie 1.06 -0.034 2.866

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
CFT__Rey__kopie 25 35 36 561 18 95
CFT__Rey__directe reproductie 3.5 24 36 487 18 86
CFT__Rey__uitgestelde reproductie 3.5 22 36 501 18 86
CFT__Taylor__kopie 27 34 36 294 18 87
CFT__Taylor__directe reproductie 4 26.75 35 150 18 83
CFT__Taylor__uitgestelde reproductie 2.5 20 36 301 18 87

 

4. Scatterplots CFT

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).

Scatterplots Rey Complex Figure Test (klik om te vergroten)

CFT Rey kopie                                                CFT Rey uitgestelde reproductie                    CFT Rey directe reproductie

 

Scatterplots Taylor Complex Figure Test (klik om te vergroten)

CFT Taylor kopie                                             CFT Taylor uitgestelde reproductie                  CFT Taylor directe reproductie