GroPeg

Grooved Pegboard (GroPeg)

Normen beschikbaar van deze versie de ANDI database:

Grooved Pegboard (Lafayette, 2002) Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • GroPeg Dominante hand totaaltijd: tijd in secondes om de taak te voltooien met de dominante hand.
  • GroPeg Niet-dominante hand totaaltijd: tijd in secondes om de taak te voltooien met de niet-dominante hand.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
GroPeg__dom_tot 20 160 0 0.0
GroPeg__nietdom_tot 30 180 0 0.0

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
GroPeg__dom_tot s + a + e 3 2.3
GroPeg__nietdom_tot s + a 1 0.8

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
GroPeg__dom_tot -1.68 -0.138 2.829
GroPeg__nietdom_tot -1.14 -0.12 3.304

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
GroPeg__dom_tot 54 69.5 107 126 19 76
GroPeg__nietdom_tot 52 76 123 128 19 76

 

4. Scatterplots Grooved Pegboard

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).