VAT

Visuele Associatie Test

VAT bestaat uit de VAT a (trial 1 + 2), VAT b (trial 1 + 2) en een som van beide VAT a + VAT b

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
VAT__versieAB 9 24 0 0.0
VAT__A 4 12 0 0.0
VAT__B 4 12 0 0.0

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
VAT__versieAB s + a + e 13 6.8
VAT__A a 10 6.6
VAT__B a 3 4.4

s= sex, a= age, e= education (verhage)

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
VAT__versieAB 6.76 0.009 2.433
VAT__A 12 -1.276 3.625
VAT__B 12 -0.69 1.988

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
VAT__versieAB 15 23 24 177 40 86
VAT__A 10 12 12 141 40 90
VAT__B 9 12 12 65 40 80

5. Scatterplots VAT

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)

Scatterplots for Visuele Associatie Test