BVRT

--Trail Making Test (TMT) -- Stroop Kleur-Woord Test -- Wechsler Memory Scale - R -- Bourdon Vos (BV) -- Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) -- Benton Visual Retention Test (BVRT) --

 

Benton Visual Retention Test (BVRT)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

BVRT Multiple-choiceversie en parallelvormen F en G. Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • BVRT M Totaal goedscore: het aantal correcte antwoorden gesommeerd over 15 Trials.
  • BVRT F Totaal goedscore: het aantal correcte antwoorden gesommeerd over 15 Trials.
  • BVRT G Totaal goedscore: het aantal correcte antwoorden gesommeerd over 15 Trials.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BVRT__totaal_f 6 15 0 0.0
BVRT__totaal_g 6 15 0 0.0
BVRT_totaal_MC 6 15 0 0.0

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BVRT__totaal_f a + e 0 0.0
BVRT__totaal_g a 1 0.7
BVRT__totaal_MC a + e 5 0.7

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
BVRT__totaal_f 3.223 0.004 2.576
BVRT__totaal_g 5.493 0.073 1.996
BVRT_totaal_MC 3.13 0.633 3.081

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
BVRT__totaal_f 7 13 15 150 18 86
BVRT__totaal_g 9 14 15 137 18 83
BVRT__totaal_MC 7 13 15 362 18 83

 

4. Scatterplot BVRT

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geven het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).