BADS

-- Letter Fluency (LF) -- Semantic Fluency (SF) -- Wisconsin Card Sorting Test (WCST / MWCST) -- Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) -- Ruff Figure Fluency Test (RFF) --

 

Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

BADS-NL (Krabbendam & Kalf, 1997 -1999). Het betreft de volgende subtesten:

 1. Regel-wisseltest. Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:
 • Conditie 1 tijd: de benodigde tijd in secondes die de proefpersoon nodig heeft om de taak uit te voeren.
 • Conditie 2 ruwe score: totaal aantal correcte antwoorden.
 • Conditie 2 tijd: de benodigde tijd in secondes die de proefpersoon nodig heeft om de taak uit te voeren.
 • Verschilscore in ruwe score: conditie 1 (aantal goed) – conditie 2 (aantal goed).
 • Verschilscore in tijd: conditie 2 tijd – conditie 1 tijd.
 1. Sleutel-zoektest. Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:
 • Ruwe score: totaal aantal correcte elementen.
 1. Dierentuin-plattegrondtest. Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:
 • Conditie 1 ruwe score: volgorde score – totaal aantal fout. ‘Planningsconditie’.
 • Conditie 1 planningstijd: de tijd in secondes tussen het geven van de instructie door de onderzoeker en het daadwerkelijk starten met de taak van de proefpersoon.
 • Conditie 1 totaaltijd: planningstijd + de tijd in secondes die de proefpersoon nodig heeft om de taak uit te voeren.
 • Conditie 2 planningstijd: de tijd in secondes tussen het geven van de instructie door de onderzoeker en het daadwerkelijk starten met de taak van de proefpersoon.
 • Conditie 2 totaaltijd: planningstijd + de tijd in secondes die de proefpersoon nodig heeft om de taak uit te voeren.
 • Ruwe Totaalscore: conditie 1 ruwe score + conditie 2 ruwe score.

N.B. Let op de invoer van de Regelwisseltest: Scoreverschil van conditie 1 en 2 wordt berekend door conditie 1 (aantal goed) - conditie 2 (aantal goed) te doen en zal veelal een positief getal opleveren.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BADS__rw__cond1-tijd 5 67 0 0.0
BADS__rw__cond2-score 10 20 1 0.4
BADS__rw__cond2-tijd 2 67 17 6.7
BADS__rw__score-versch 0 20 2 0.8
BADS__rw__tijd-versch 0 67 15 6.4
BADS__sleutel 4 16 19 8.0
BADS__dieren__kaart1-score 0 8 12 3.3
BADS__dieren__kaart1-plantijd 0 400 1 0.4
BADS__dieren__kaart1-tottijd 5 400 1 0.4
BADS__dieren__kaart2-plantijd 0 400 0 0.0
BADS__dieren__kaart2-tottijd 5 400 0 0.0
BADS__dieren__totaal 2 16 4 1.0

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BADS__rw__cond1-tijd a 3 1.2
BADS__rw__cond2-score a + e 5 2.1
BADS__rw__cond2-tijd s + a 0 0.0
BADS__rw__score-versch a + e 7 3.0
BADS__rw__tijd-versch s + a + e 7 3.2
BADS__sleutel a 0 0.0
BADS__dieren__kaart1-score a + e 0 0.0
BADS__dieren__kaart1-plantijd a + e 6 2.2
BADS__dieren__kaart1-tottijd a 7 2.5
BADS__dieren__kaart2-plantijd 60 21.8
BADS__dieren__kaart2-tottijd a + e 10 3.6
BADS__dieren__totaal a + e 1 0.3

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
BADS__rw__cond1-tijd -0.57 -0.203 2.572
BADS__rw__cond2-score 5.775 -0.174 2.144
BADS__rw__cond2-tijd -0.35 -0.119 2.788
BADS__rw__score-versch 0.215 -0.462 1.9
BADS__rw__tijd-versch 0.346 -0.108 2.798
BADS__sleutel 1.19 -0.384 1.867
BADS__dieren__kaart1-score 0.77 -0.561 2.627
BADS__dieren__kaart1-plantijd 0.4 -0.124 2.633
BADS__dieren__kaart1-tottijd 0.38 -0.002 2.604
BADS__dieren__kaart2-plantijd 0.1 -0.039 1.383
BADS__dieren__kaart2-tottijd 0.28 -0.024 2.712
BADS__dieren__totaal 2.45 -0.201 2.129

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
BADS__rw__cond1-tijd 15.36 23.998 55 251 55 96
BADS__rw__cond2-score 11 19 20 231 55 96
BADS__rw__cond2-tijd 20.7 36.891 66 236 55 96
BADS__rw__score-versch 0 1 9 228 55 96
BADS__rw__tijd-versch 1.593 13.732 47.251 212 55 96
BADS__sleutel 4 11 16 220 18 88
BADS__dieren__kaart1-score 0 7 8 350 18 86
BADS__dieren__kaart1-plantijd 0 46 225 269 18 86
BADS__dieren__kaart1-tottijd 22 118 342 268 18 86
BADS__dieren__kaart2-plantijd 0 1 12 215 18 86
BADS__dieren__kaart2-tottijd 8 42 138 265 18 86
BADS__dieren__totaal 3 15 16 397 18 86

 

4. Scatterplots BADS

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).

Scatterplots Regel-wisseltest (klik om te vergroten):

 

Scatterplots Sleutel-zoektest (klik om te vergroten):

Scatterplots Dierentuin-plattegrondtest (klik om te vergroten):