WAIS_R

Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV / DART) -- Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) -- Wechsler Adult Intelligence Scale revised (WAIS_R) -- Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS_III) -- Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS_IV) -- Groninger Intelligence Test (GIT) -- Raven Coloured Progressive Matrices (RCPM) -- Raven Advanced Progressive Matrices (RAPM) --

 

Wechsler Adult Intelligence Scale -  (WAIS_R)

Normen beschikbaar van de volgende versie de ANDI database:

WAIS-R. Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • WAIS-R Cijferreeksen voorwaarts: het totaal aantal punten.
  • WAIS-R Cijferreeksen achterwaarts: het totaal aantal punten.

Data verwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data opschoning:

a. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
WAIS_R__cijferr__span-voor 2 14 0 0.0
WAIS_R__cijferr__span-achter 2 14 0 0.0

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
WAIS_R__cijferr__span-voor a + e 0 0.0
WAIS_R__cijferr__span-achter a + e 0 0.0

sex (s), age (a), education (e).

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
WAIS_R__cijferr__span-voor 0.562 -0.116 2.62
WAIS_R__cijferr__span-achter 0.795 -0.09 3.101

3. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
WAIS_R__cijferr__span-voor 2 6 11 247 18 80
WAIS_R__cijferr__span-achter 2 7 12 247 18 80

4. Scatterplots WAIS

De sterkte in kleur van de datapunten geven het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).