SF

-- Letter Fluency (LF) -- Semantic Fluency (SF) -- Wisconsin Card Sorting Test (WCST / MWCST) -- Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) -- Ruff Figure Fluency Test (RFF) --

 

 

Categorie Fluency

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

Categoriefluency, het betreffen de categorieën ‘dieren’ en ‘beroepen’. Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • CF Dieren: het totaal aantal correcte dieren in een minuut.
  • CF Beroepen: het totaal aantal correcte beroepen in een minuut.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
CF__Dieren 8 60 145 2.4
CF__Beroepen 5 60 4 0.2

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
CF__Dieren s + a + e 30 0.5
CF__Beroepen a + e 5 0.3

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
CF__Dieren 0.48 0.066 2.806
CF__Beroepen 0.51 -0.014 2.948

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
CF__Dieren 8 19 48 5780 18 96
CF__Beroepen 5 18 35 1852 18 95

 

4. Scatterplots Categorie Fluency

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geven het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).