BW

-- Benton Face Recognition Task (BFRT) -- Bourdon Wiersma Test (BW) --

 

Bourdon Wiersma (BW)

Bourdon Wiersma Test (Bourdon & Wiersma, 1992), 50-regel versie. Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • BW Gemiddelde tijd per regel: gemiddelde tijd per regel in seconden.
  • BW Totaalduur: totaaltijd in minuten. Het hoeft geen rond getal te zijn.
  • BW Missers: aantal gemiste items.

 

N.B. Er zijn geen regressienormen van de fouten en omissies van de Bourdon Wiersma beschikbaar, omdat de statistische methode onverenigbaar is met de data. Om de ruwe score van de fouten en omissies nog te kunnen interpreteren zijn hiervan scatterplots en frequentietabellen gemaakt (zie onderaan de pagina).

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BW__rij 0 100 0 0
BW__totaal 5 35 0 0
BW__missers 0 300 0 0

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BW__rij a + e 5 1.3
BW__totaal a 0 0
BW__missers a + e 17 4.5

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
BW__rij -0.047 -0.153 3.116
BW__totaal 0.727 -0.076 2.798
BW__missers 0.429 -0.318 2.958

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
BW__rij 7.2 13.4 23.2 374 18 85
BW__totaal 6 10 16 193 18 74
BW__missers 0 7 35 361 18 86

 

4. Scatterplot BW

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).

 

Scatterplots Bourdon Wiersma - Fouten en Omissies

Frequentietabellen Bourdon Wiersma - Fouten en Omissies