BNT

-- Token Test -- Boston Naming Test (BNT) -- Peabody Picture Vocabulary Test 3rd ed. (PPVT-III) --

 

Boston Naming Test (BNT)

Normen beschikbaar van deze versie van de BNT in de ANDI database:

Het betreft de officiële 60 item versie van de BNT.  De BNT wordt gescoord volgens de originele scoringsmethode uit de USA. Hierbij wordt een foutief of deels correct antwoord als 0 gescoord en een correcte benoeming met 1. De maximale score is dan ook 60.

  • Totaal goedscore: het totaal aantal correcte benoemingen.

N.B. De verkorte versie van BNT van Schmand kan omgerekend worden naar de lange versie middels deze regressieformule:

  • BNTlang = 1.34 * BNTkort + 18.6

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BNT__lang 30 60 2 0.4

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BNT__lang s + a + e 10 2.1

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
BNT__lang 5.11 -0.022 2.905

 

3. Totaal in ANDI

variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
BNT__lang 34 54.11 60 467 18 89

 

4. Scatterplot Boston Naming Test

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).