BNT

-- Token Test -- Boston Naming Test (BNT) -- Peabody Picture Vocabulary Test 3rd ed. (PPVT-III) --

Boston Naming Test (BNT)

Er is normatieve data beschikbaar van zowel de korte (30 item) als lange (60 item) test.

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
BNT__lang 30 60 2 0.4
BNT__kort 15 30 0 0.0

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
BNT__lang s + a + e 10 2.1
BNT__kort a + e 6 3.2

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
BNT__lang 5.11 -0.022 2.905
BNT__kort 6.16 -0.159 2.5

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
BNT__lang 34 54.11 60 467 18 89
BNT__kort 21.5 28 30 183 19 80

5. Scatterplot Boston Naming Test