LLT

Location Learning Test (LLT)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

Versie A Afname procedure I (30 seconden aanbieding) van de LLT herziene versie (Bucks, Willison, Byrne & Kessels, 2011). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • Totale Verplaatsingsscore: de som van de verplaatsingsscores (fouten) over de 5 Trials.
  • Leerindex: de maat voor de inprenting.

Noot. A staat voor de verplaatsingsscore op Trial 1, B voor Trial 2, etc.

  • Uitgestelde Herinneringsscore: het verschil tussen de verplaatsingsscore op de uitgestelde trial en de verplaatsingsscore op Trial 5.

N.B. In ANDI zijn geen normen beschikbaar voor de ‘Uitgestelde Herinneringsscore’, omdat de verdeling van deze test onverenigbaar is met de methoden.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
LLT__tvs 0 122 0 0.0
LLT__uitges_her 0 76 0 0.0
LLT__leerindex 0 1 0 0.0

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
LLT__tvs s + a + e 18 4.2
LLT__uitges_her a + e 27 6.4
LLT__leerindex s + a + e 0 0

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
LLT__tvs 0.4 -0.24 3.047
LLT__uitges_her -0.32 0.535 2.288
LLT__leerindex 1.08 -0.09 2.243

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
LLT__tvs 0 14 78 402 18 87
LLT__uitges_her 0 0 11 394 18 87
LLT__leerindex 0.05 0.73 1 419 18 90

 

4. Scatterplots LLT

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geven het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).