PPVT_III

-- Token Test -- Boston Naming Test (BNT) -- Peabody Picture Vocabulary Test 3rd ed. (PPVT-III) -- Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV / DART) --

 

Peabody Picture Vocabulary Test 3rd ed. (PPVT-III)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

PPVT-III-NL (Dunn & Dunn, 2005). Van deze score-index zijn er normen beschikbaar:

  • Ruwe score: het aantal goede items (afbreekitem-fouten).

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
PPVT_III__ruwe_score 10 204 0 0.0

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
PPVT_III__ruwe_score a 1 2.4

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
PPVT_III__ruwe_score 4.09 0.091 2.889

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
PPVT_III__ruwe_score 168 182.5 201 40 18 81

 

4. Scatterplot PPVT-III

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).