BSAT

-- Letter Fluency (LF) -- Semantic Fluency (SF) -- Wisconsin Card Sorting Test (WCST / MWCST) -- Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS) -- Ruff Figure Fluency Test (RFF) --

 

Brixton Spatial Attention Test (BSAT)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

Brixton Spatial Anticipation Test (Burgess & Shallice, 1997). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • Fouten: het totaal aantal fouten.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
Fouten 0 34 12 3.4

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
Fouten s + a + e 0 0

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
Fouten 0.49 0.047 2.852

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Leeftijdsbereik
Fouten 4 18 34 126 18-95

 

4. Scatterplot BSAT

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).