clock

-- Kloktekentest -- Mini- Mental State Examination (MMSE) --

 

Kloktekentest

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

De kloktekentest volgens Schmand en Vissers score, waarvan dit een kleine aanpassing is van de CLOX van Royall (1998).

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
Klok__score 8 14 6 3.5

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
Klok__score e 0 0.0

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
Klok__score 3.39 0.141 2.476

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
Klok__score 9 13 14 167 40 82

 

4. Scatterplot Kloktekentest

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).