Over ANDI

Hoe werkt ANDI?

Met de ANDI website kunnen gebruikers neuropsychologische test gegevens van hun patiënt(en) analyseren. ANDI geeft voor iedere patiënt individueel een rapport met een gedetailleerde analyse van de testscores en van het testprofiel. Het rapport laat zien of de scores van de patiënt afwijken van de norm (dus of de patiënt mogelijk een cognitieve stoornis heeft) en welke tests verantwoordelijk zijn voor deze afwijking van de norm. Het rapport geeft ook een percentielscore, dat wil zeggen een schatting van de frequentie waarmee de score van een patiënt voorkomt in de normale populatie. Verder laat het rapport demografische karakteristieken zien van de normgroep waarmee de patiënt(en) is/zijn vergeleken.

ANDI analyses

Veel hersenaandoeningen en psychiatrische stoornissen manifesteren zich door meerdere cognitieve en gedragssymptomen tegelijk. De meeste cognitieve tests, gedragsobservatie schalen en klachtenvragenlijsten zijn weliswaar goed ontwikkeld, maar het zijn veelal op zichzelf staande tests, elk met eigen normgegevens. Daardoor is het interpreteren van de testgegevens vanuit een statistisch oogpunt bezien een univariate aanpak. De diagnostische taak is echter van multivariate aard, omdat we meerdere cognitieve of gedragseigenschappen tegelijk en in samenhang met elkaar willen evalueren voordat we een diagnose stellen.

In de afgelopen jaren zijn krachtige statistische technieken ontwikkeld die clinici en onderzoekers kunnen helpen om deze multivariate diagnostische problemen op te lossen. Huizenga et al. (2007) hebben een methode voor “multivariate normative comparisons” (MNC) bedacht om meerdere karakteristieken van een individuele patiënt te vergelijken met die van een groep normale personen. Bij deze methode worden achtergrondvariabelen van de patiënt meegenomen in de beslissing of hij/zij al dan niet van de controlegroep afwijkt.

ANDI normen en consortium

De normgegevens komen van mensen die gefungeerd hebben als controleproefpersonen bij verschillende wetenschappelijke onderzoeken die in de afgelopen decennia zijn gedaan. We hebben een consortium opgericht dat bestaat uit onderzoekers die geanonimiseerde data verstrekken aan ANDI. Tot nu toe zijn dat 24 groepen van 13 universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Het ANDI consortium heeft nu normatieve data aangeleverd van meer dan 65 (neuro)psychologische test en gedragsvragenlijsten met een totale N van meer dan 26.000 gezonde controlepersonen.

ANDI wordt steeds verbeterd en vernieuwd. Het is daarom nodig dat er steeds nieuwe normen van verschillende tests worden toegevoegd. Mocht u in het bezit zijn van relevante gegevens en overweegt u data te doneren, zie dan op de pagina ‘Data Donatie’.

Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure BV

Om ANDI voort te kunnen zetten na het afronden van de NWO-gefinancierde AIO projecten is de Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure (ANDI) BV opgericht. Deze BV heeft tot doel het voorzetten van ANDI als diagnostische tool, en in de toekomst te updaten en uitbreiden. De BV wordt beheerd door Jaap Murre, Nathalie de Vent, Hilde Huizenga en Ben Schmand. De BV heeft de exploitatierechten van de Universiteit van Amsterdam verkregen en zullen in de toekomst nog steeds samen blijven werken. Voor deze exploitatierechten betaalt ANDI BV aan de UvA voor iedere gebruiker licentiekosten. De data die gedoneerd zijn aan de UvA blijven daar in beheer. Ook toekomstige data-donaties kunnen gedaan worden aan de UvA. ANDI BV wordt dus geen eigenaar van deze data. De ANDI BV verkrijgt wel de rekenregels van de UvA die nodig zijn om de ANDI-tool te draaien. De ruwe data blijven gearchiveerd bij de UvA en worden niet beschikbaar gesteld aan derden tenzij daarvoor toestemming is gegeven door de donateurs. Wij verwachten dat ANDI in ontwikkeling blijft bijvoorbeeld op het gebied van methodologie, gebruikersvriendelijkheid en uitbreiding van multivariaatgenormeerde tests. Op dit front zullen de UvA en de ANDI-BV ook nauw samen blijven werken.

Datadonatie