BV

--Trail Making Test (TMT) -- Stroop Kleur-Woord Test -- Wechsler Memory Scale - R -- Bourdon Vos (BV) -- Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) -- Benton Visual Retention Test (BVRT) --

Bourdon Vos (BV)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

Bourdon Vos (Vos, 1998). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • Bourdon Vos Totale tijd: benodigde tijd in secondes om de taak te voltooien.

N.B. Er zijn geen regressienormen van de fouten en omissies van de Bourdon Vos beschikbaar, omdat de statistische methode onverenigbaar is met de data. Om de ruwe score van de fouten en omissies nog te kunnen interpreteren zijn hiervan scatterplots en frequentietabellen gemaakt (zie onderaan de pagina).

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BV Totale tijd 100 500 17 16.5

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
BV Totale tijd a + e 0 0.0

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
BV Totale tijd 0.38 0.097 2.72

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
BV Totale tijd 282 385.205 496 86 19 86

 

4. Scatterplot Bourdon Vos

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geven het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).

Scatterplots Bourdon Vos - Fouten en Omissies

Frequentietabellen Bourdon Vos - Fouten en Omissies