AVLT

15 woorden test (Rey Auditory Verbal Learning Test)

Normen beschikbaar van twee versies van 15 WT in de ANDI database:

  1. Reguliere versie waarbij de woordenlijst 5 keer wordt aangeboden (15 WT-A (image-versies ‘bloem', 'kaas', 'mes’) (Saan & Deelman, 1986). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:
  • Totaal goedscore: het aantal goed gereproduceerde woorden gesommeerd over Trial 1-5.
  • Uitgestelde reproductie: het aantal correct gereproduceerde woorden tijdens de uitgestelde reproductietrial.
  • Herkenning: het aantal juist herkende woorden (Hits) plus het aantal terecht verworpen alternatieven (Correct rejections) van de recognitielijst.
  1. Versie waarbij de woordenlijst 3 keer wordt aangeboden. Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:
  • Totaal goedscore: het aantal goed gereproduceerde woorden gesommeerd over Trial 1-3.
  • Uitgestelde reproductie: het aantal correct gereproduceerde woorden tijdens de uitgestelde reproductietrial.

 

N.B. 15 WT is multivariaat genormeerd. In het normscore-excelbestand van Schmand et al. (2012) kan een contrastscore (uitgesteld t.o.v. inprenting) berekend worden. Met behulp van de multivariate analyse in ANDI-Norms is het mogelijk om te zien hoe groot de kans is dat deze combinatie van twee scores voorkomen in de gezonde populatie (zie de multivariate toetsscore; p-waarde). Het voordeel van de multivariate analyse in ANDI-Norms is dat testprofielen vergeleken kunnen worden met de testprofielen van de gezonde populatie (en er meerdere toetsen tegelijk vergeleken kunnen worden). Deze multivariate profielanalyse is ook gecorrigeerd voor demografie (sekse, leeftijd en opleiding).

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
AVLT totaal 15 75 21 0.4
AVLT uitgestelde recall 3 15 217 4.5
AVLT herkenning 20 30 30 0.8
AVLT totaal (3 trial versie) 8 45 146 1.5
AVLT uitgestelde recall (3 trial versie) 2 15 272 5.6

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
AVLT totaal s + a + e 0 0
AVLT uitgestelde recall s + a + e 0 0
AVLT herkenning s + a + e 91 2.3
AVLT totaal (3 trial versie) s + a + e 0 0
AVLT uitgestelde recall (3 trial versie) s + a + e 1 0

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
AVLT totaal 1.11 0.121 2.808
AVLT uitgestelde recall 0.75 0.075 2.608
AVLT herkenning 9.68 90 2.3
AVLT totaal (3 trial versie) 0.72 0.023 2.792
AVLT uitgestelde recall (3 trial versie) 0.53 0.033 2.68

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Leeftijdsbereik
AVLT totaal 15 38 74 5017 18-95
AVLT uitgestelde recall 3 7 15 2249 18-95
AVLT herkenning 22 28 30 1895 18-95
AVLT totaal (3 trial versie) 8 19 44 4598 18-95
AVLT uitgestelde recall (3 trial versie) 2 6 15 2165 18-86

 

4. Scatterplots 15 woordentest

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).

Scatterplots 15 woorden test 5 trials (klik om te vergroten):

Scatterplots 15 woorden test 3 trials (klik om te vergroten):