PASAT

--Trail Making Test (TMT) -- Stroop Kleur-Woord Test -- Wechsler Memory Scale - R -- Bourdon Vos (BV) -- Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) -- Benton Visual Retention Test (BVRT) --

Paced Autitory Serial Addition Test (PASAT)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

PASAT (Aarnoudse, Van den Burg, Saan & Deelman, 1995) Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • PASAT ISI 1.6 sec. : aantal correcte antwoorden opgeteld van dit interstimulusinterval (ISI).
  • PASAT ISI 2.0 sec. : aantal correcte antwoorden opgeteld van dit interstimulusinterval (ISI).
  • PASAT ISI 2.4 sec. : aantal correcte antwoorden opgeteld van dit interstimulusinterval (ISI).

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
PASAT__1.6__correct 10 60 2 1.9
PASAT__2__correct 15 60 2 1.4
PASAT__2.4__correct 20 60 1 0.6

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
PASAT__1.6__correct s + a + e 0 0.0
PASAT__2__correct a + e 0 0.0
PASAT__2.4__correct s + e 0 0.0

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
PASAT__1.6__correct 0.87 -0.231 2.528
PASAT__2__correct 1.06 0.004 2.438
PASAT__2.4__correct 2.04 -0.08 1.921

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
PASAT__1.6__correct 11 33 60 102 21 67
PASAT__2__correct 16 40 60 136 18 67
PASAT__2.4__correct 21 48 60 154 18 65

 

4. Scatterplot PASAT

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).