MMSE

-- Kloktekentest -- Mini- Mental State Examination (MMSE) --

 

Mini Mental State Examination (MMSE)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

Gestandaardiseerde MMSE (Kok & Verhey, 2002). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • MMSE Totaalscore: totaal aantal goede antwoorden.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
MMSE Totaalscore 22 30 361 2.2

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
MMSE Totaalscore s + a + e 138 0.8

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
MMSE Totaalscore 6.97 -0.075 2.273

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
MMSE Totaalscore 22 28 30 16141 18 98

 

4. Scatterplot MMSE

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).