MOCA

-- Kloktekentest -- Mini- Mental State Examination (MMSE) -- Montreal Cognitive Assessment (MoCA) --

 

Montreal Cognitive Asessment (MoCA)

Normen beschikbaar van deze versie in de ANDI database:

MoCa 7.1 (Dautzenberg & De Jonghe, 2004). Van deze score-indexen zijn er normen beschikbaar:

  • MoCa ongecorrigeerde totaalscore: het totaal aantal goede items (ongecorrigeerd voor opleiding)
  • MoCa Memory index score (MIS): het totaal aantal goede items.

 

N.B. De normen van de MoCa 7.1 zijn toepasbaar voor de MoCa 8.1. Er zijn minieme verschillen tussen deze versies. In de geheugentaak van de MoCa 7.1 maakt men gebruik van het woord ‘madelief’ en in de MoCa 8.1 ‘lelie’. Verder zijn de gecuede reproductie- en de herkenningstaak van de MIS optioneel in de MoCa 7.1, terwijl deze in de MoCa 8.1 tot de standaard procedure behoren.

 

Dataverwerking:

Hier wordt extra informatie gegeven over hoe de data in ANDI tot stand zijn gekomen.

1. Data-opschoning:

a. Minimale klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

Variabele naam Min grens Max grens Aantal verwijderd Percentage verwijderd
MoCA uncorrected total score 16 30 2 0.5
MoCA memory index score MIS 7 15 2 1.1

b. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

Variabele naam Beste model Aantal verwijderd Percentage verwijderd
MoCA uncorrected total score s + a + e 1 0.1
MoCA memory index score MIS s + a + e 0 0

Noot. s = sex, a = age, e = education (Verhage).

 

2. Normalisatie transformatie

Om een lineaire regressie te kunnen gebruiken is normaliteit van de residuen nodig. Om deze reden is elke variabele in ANDI getransformeerd. Met welke waarde wordt hieronder weergegeven. De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

Variabele naam Beste Box-Cox transformatie Skewness Kurtosis
MoCA uncorrected total score 2.85 -0.091 2.355
MoCA memory index score MIS 3.09 -0.157 1.996

 

3. Totaal in ANDI

Variabele naam Min Mediaan Max N Min leeftijd Max leeftijd
MoCA uncorrected total score 18 27 30 820 18 91
MoCA memory index score MIS 9 13 15 182 18 87

 

4. Scatterplots MoCA

Ter info:

De sterkte in kleur van de datapunten geeft het aantal observaties aan; hoe intenser de kleur, hoe meer observaties er zijn op die datapunten.

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect).