HSCL_25

-- Profile of Mood States (POMS) -- The Symptom Checklist 90 (SCL_90) -- Utrechtse Coping Lijst (UCL) -- Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) -- Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) -- Becks Depression Inventory (BDI) -- Hopkins Symptom Checklist 25 (HCL_25) --

Hopkins Symptom Checklist 25 (HCL_25)

 

Data opschoning:

1. Minimale Klinische grenzen en maximale scores

De minimaal en maximaal toelaatbare scores van deze test en hoeveel personen er op basis van deze grenzen worden verwijderd.

variabele naam min grens max grens aantal verwijderd percentage verwijderd
HSCL_25__angst 0 40 1 0.5
HSCL_25__depressie 0 40 5 2.3
HSCL_25__totaal 0 40 4 1.4

2. Demografische outliers

De modeltermen welke gebruikt worden voor het verwijderen van de outliers en hoeveel personen er worden verwijderd.

variabele naam beste model aantal verwijderd percentage verwijderd
HSCL_25__angst e 8 3.7
HSCL_25__depressie a 4 1.9
HSCL_25__totaal 5 1.8

sex (s), age (a), education (e).

3. Normalisatie transformatie

De beste Box-Cox transformatie voor normaliteit en bij behorende skewness en kurtosis na transformatie.

variabele naam beste box-cox transformatie skewness kurtosis
HSCL_25__angst 0.34 -0.659 2.43
HSCL_25__depressie 0.36 -0.582 2.648
HSCL_25__totaal 0.42 -0.4 2.671

4. Totaal in ANDI

variabele naam min mediaan max N min leeftijd max leeftijd
HSCL_25__angst 0 6.667 30 207 20 86
HSCL_25__depressie 0 6.667 31.111 207 20 86
HSCL_25__totaal 0 6.667 30.667 268 19 86

5. Scatterplots HSCL_25

Wanneer u alleen een blauwe lijn ziet, dan liggen alle lijnen voor opleiding op elkaar (en is er dus geen opleidingseffect)